Niedaleko polskiej granicy w kraju pochodzenia rasy mieszka Caracas
Gigantos. Pani Natalia ogronie kocha
Carę cieszymy się, że pręgusia znalazła spokojne, pełne miłości miejsce

Near polish border in Germany lives Caracas Giganos. Mrs Natalia loves
Cara` so much. We are happy too, she has
full love house.