Falmoust Gigantos zamieszkał w Miłosławiu z Mariuszem Bartkowiakiem.