Gorąco zapraszam na Wystawę Gigantosów. Wystawa odbywa się corocznie w czerwcu, nie ma uprawnień do CWC.  Mogą być zgłoszone tylko psy z przydomkiem Gigantos. Do udziału w wystawie uprawnieni są również byli właściciele psów z naszej hodowli.

Podczas wystawy odbywa się nagrodzenie osób wystawiających Gigantosy i ogłoszenie wyników Rankingu Wystawowego Hodowli Gigantos, podziekowanie i nagrodzenie za osiągnięte tytuły jakie psy wywalczyły oraz relaksujące spotkanie przy grilu.