Na Krajowej Wystawie w Jeleniej Górze Fier Gigantos ( właściciel Anna Woźniak) zajął I miejsce w klasie pośredniej. Orzymal ocenę doskonałą, CWC. Został Najlepszym Dorołym Psem i Zwycięzcą w Rasie ( BOB ). Tym samym zaczął dorosły championat.

On National Dog Show Fier Gigantos( owner Anna Woźniak) took I place in Intermediate Class. He got CAC, BOS and BOB.