Na Międzynarodowej Wystawie w Lesznie Fier Gigantos( właściciel Anna Woźniak) zajął I miejsce w klasie młodzieży. Otrymał Zwycięstwo Młodzieży i Najlepszym Juniorem. Tym samym jest nowym          Młodzieżowym Championem Polski.

On International Dog Show in Leszno Fier Gigantos ( owner Anna Woźniak) took I place in Junior Class. He got Junior Winner and Best Junior.

He is new Junior Poland Champion