Na Międzynarodowej Wystawie w Łodzi Forsayth Gigantos, właściciel Lucyna Mleczak zajął I miejsce w klasie pośredniej. Otrzymał CWC oraz CACIB. Tym samym zaczął Interchampiona.

On International Dog Show in Łódź Forsayth Gigantos, owner Lucyna Mleczak took I place in Intermediate Class. He got CAC and CACIB. He starting Interchampion.