Na Krajowej Wystawie Dogów Niemieckich w Łodzi Forsayth Gigantos, właściciel Lucyna Mleczak zajął I miejsce w klasie młodzieży. Otrzymał złoty medal,  Zwycięstwo Młodzieży i Nominację na Najlepszą Głowę.

Douglas Gigantos, właściciel Katarzyna Licznerska zajął II miejce w klasie championów. Otrzymał ocenę doskonałą i srebny medal.

Forsayth Gigantos

Douglas Gigantos

On National Great Dane Dog Show in Łódź Forsayth Gigantos, owner Lucyna Mleczak took I place in Junior Class. He got Junior Winner and The Best Head Nomination.

Douglas Gigantos owner Katarzyna Licznerska took II excellent in Champion Class.