Na Międzynarodowej Wystawie w Katowicach Elbasan Gigantos ( właściciel Monika Kozłowska) zajął II miejsce i otrzymał rCACIB.

In International Dog Show in Katowice Elbasan Gigantos ( owner Monika Kozłowska) took II place and he got rCACIB.