Douglas Gigantos ( właciciel Katarzyna Licznerska )na Wystawi Championów w Leszni zajął I miejsce, otrzymał CWC i ponownie został Zwycięzcą Champion of Champion.

On Champion of Champion Show Douglas Gigantos ( owner Katarzyna Licznerska ) tool I place , he got CAC and he is Winner Champion of Champions again.