Na Krajowej Wystawie w Głogowie Forsayth Gigantos ( właściciel Lucyna Mleczak) zajął I miejsce w klasie młodzieży. Otrzymał Zwycięstwo Młodzieży i został Najlepszym Juniorem.

On National Dog Show Forsayth Gigantos ( owner Lucyna Mleczak) took I place in Junior Class. He got Junior Winner and Best Junior.