Na Krajowej Wystawie w Brodnicy Fier Gigantos ( właściciel Anna Woźniak) zajął I miejsce w klasie młodzieży. Otrzymał ocenę doskonałą i tytuł Zwycięzca Młodzieży.

Douglas Gigantos ( właściciel Katarzyna Licznerska) zajął I miejsce w klasie Championów. Otrzymał CWC i został Najlepszym Dorosłym Psem.

 

Fier Gigantos

On National Dog Show Fier Gigantos ( owner Anna Woźniak) took I place in Junior Class. He got Junior Winner.

Douglas Gigantos ( owner Katarzyna Licznerska) took I place in Champion Class. He got CAC and Best Male.

Douglas Gigantos

Fier Gigantos