Na Miedzynarodowej Wystawie we Wrocławiu Forsayth Gigantos ( właściciel Lucyna Mleczak) zajął I miejsce w klasie szczeniąt. Został Najlepszym Szczenięciem.

On International Dog Show in Wrocław Forsayth Gigantos ( owner Lucyna Mleczak ) took I place in Puppy Class. He is Best Puppy.