W Mlada Bolesław Dhaka Gigantos (właściciel Vera Michalkowa) zajęła I miejsce. Otrzymała CWC.

In Czech Republic in Mlada Boleslav Dhaka Gigantos ( owner Vera Michalkowa) took I place. She got CAC.