Na Międzynarodowej Wystawie w Szczecinie Forsayth Gigantos ( właściciel Lucyna Mleczak) zajął I miejsce w klasie Młodszych Szczeniąt. Został Najlepszym Młodszym Szczenięciem.

Na zdjęciu Forsayth po prawej stronie.

In International Dog Show in Szczecin Forsayth Gigantos ( owner Lucyna Mleczak) took I place, and he got vp and Best Minor Puppy.