W Medina de Pomar Enula Gigntos ( właściciel Felipe Lopez) zajęła I miejsce, otrzymała CWC, CACiB i Zwycięstwo Rasy (BOB). Tym samym ukońcyła Championat Hiszpanii.

In Medina de Pomar Enula Gigantos ( owner Felipe Lope Lopez) took I place. She got CAC, CACIB, BOB. She is new Spain Champion.