Douglas Gigantos na Międzynarodowych Wystawach w Komarom na Węgrzech wygrywajac stał się Championem Węgier. Właściciel Kataryna Licznerska.

Douglas Gigantos ( owner Katarzyna Licznerska) in Komarom - Hungary be new Champion of Hungary.

Owner Katarzyna Licznerska