Na Klubowej Wystawie Dogów Niemieckich w Hiszpanii Enula Gigantos zajęła II miejsce otrzymując ocenę doskonałą. Właściciel Felipe Lopez.

On Great Danes Club Show in Spain Enula Giganto ( owner Felipe Lopez) Took II place, she is excellent.