Na prestiżowej międzynarodowej wystawie w stolicy Hiszpanii Enula Gigantos ( właściciel Felipe Lopez )występująca w klasie pośredniej zajęła I miejsce. Otrymała CWC i CACIB.

On International Dog Show in Madrit Enula Gigantos ( owner Felipe Lopez ) took I place in Intermediate Class. She got CAC and CACIB.