Na Specjalistycznej Wystawie Dogów Niemieckich Dhaka Gigantos ( Vera Michalkova) zajęła I miejsce w klasie otwartej, otrzymała CWC.

On Specialist Dog Show Dhaka Gigantos ( owner Vera Michalkova) took I place in Open Class, she got CAC.