W Badajoz w Hiszpani Enula Gigantos( właściciel Felipe Lopez) zajęła I miejsce . Otrzymała CAC, resCACIB.

On International Dog Show in Bajadoz Enula Gigantos ( owner Felipe Lopez) took I place, she got CAC, resCACIB.