Na wystawie krajowej w Dobrym Mieście Douglas Gigantos, będący własnością Katarzyny Licznerskiej zajął I miejsce w klasie Championów . Otrzymał ocenę doskonałą i wniosek CWC oraz został Najlepszym Psem w rasie.

In Dobre Miasto Douglas Gigantos ( owner Katarzyna Licznerska ) took I place in Champion Class. He got CAC and Best Male.