Na Międzynarodowej wystawie w Rzeszowie Elbasan Gigantos będący własnością Moniki Kozłowskiej zajął II miejsce w klasie młodzieży i otrzymał srebny medal.

On International Dog Show Elbasan Gigantos ( owner Monika Kozłowska) took II place in Junior Class, he is excellent.