Na Międzynarodowej Wystawie w Głogowie Erdenet Gigantos będąca własnością Marty Bratos zajęła I miejsce w klasie pośredniej. Otrzymała CWC, CACIB, BOS. Tym samym zaczęła dorosły championat otaz Interchampiona.

Djibouti Gigantos będący włanością Iwetty Stoffer Musiał zajął I miejsce w klasie otwartej. Otrzymał CWC, CACIB, BOS, BOB.

Edmonton Gigantos będący własnością Anny Woźniak również zajął I miejsce z oceną doskonałą w klasie pośredniej.

Esteli Gigantos będąca włanością Ewy Kugacz Sztalmirskiej zajęła II miejsce z oceną dokonałą w klasie młodzieży.

Djibouti Gigantos

Erdenet Gigantos

In International Dog Show Djibouti Gigantos ( owner Iwetta Stoffer Musiał ) took I place in Open class. He got CAC, CACIB, BOS, BOB

Erdenet Gigantos in Intermediate Class took I place( owner Marta Bratos).She got CAC, CACIB, BOS.

Edmonton Gigantos ( owner Anna Woźniak) took I place in Intermediate class. He is excellent.

Esteli Gigantos ( owner Ewa Kugacz Sztalmirska) took II place in Junior class. She is excellent.

Esteli Gigantos