Na Krajowej Wystawie w Mielnie Edmonton Gigantos, będący własnością Anny Woźniak zajął I miejsce z oceną doskonałą. Otrzymał Zwycięstwo Młodzieży i Najlepszego Juniora. Został również Zwycięzcą Rasy (BOB).

Tym samym jest Młodzieżowym Championem Polski !!!

Również Esteli Gigantos, będąca własnością Ewy Kugacz-Sztalmirskiej zajęła I miejsce z oceną doskonałą. Także otrzymala Zwycięstwo Młodzieży.

Edmonton Gigantos

Esteli Gigantos

National Dog Show - Mielno

Edmonton Gigantos, owner Anna Woźniak,  I exc, CAJC, BOJ, BOB

New JUNIOR pOLAND CHAMPION

Esteli Gigantos , owner Ewa Kugacz Sztalmirska , I exc, CAJC