Na Krajowej Wystawie w Bydgoszczy Esteli Gigantos będącą własnością Ewy Kugacz zajęła I miejsce w klasie szczeniąt i otrzymała tytuł Najlepsze Szczenie.

On National Dog Show in Bydgoszcz Esteli Gigantos took I place, vp in Puppy Class. She got BEST PUPPY. Owner Ewa Kugacz.