Na krajowej wystawie w Dobrym Mieście Douglas Gigantos będący własnością Katarzyny Licznerskiej zajął I miejsce, otrzymał ocenę doskonałą oraz CWC.

On National Dog Show Douglas Gigantos took I place, exc and he got CAC. Owner Katarzyna Licznerska.