Na Krajowej Wystawie w Grudziądzu Douglas Gigantos zajął I miejsce , otrzymał CWC i tym samym rozpoczął dorosły championat. Właściciel- Katarzyna Licznerska.

On National Dog Show in Grudziądz Douglas Gigantos took I place, he got CAC and he started adult champion.

Owner Katarzyna Licznerska