Na wystwie w Częstochowie Djibouti Gigantos( właściciel Iwetta Stoffer Musiał) zajął I miejsce, otrzymał Zwycięstwo Młodzieży i Zwycięstwo Rasy (BOB)

Tym samym został Młodzieżowym Championem Polski

On National Dog Show in Częstochowa Djibouti Gigantos took I place, he got CAJC and he is Best of Breed. He is new Junior Poland Champion.    Owner Iwetta Stoffer Musiał.