Na Międzynarodowej Wystawie w Głogowie

Djakarta Gigantos zajęła I miejsce,

              

otrzymała tytuł Zwycięzcy Młodzieży

Djibouti Gigantos ( właściciel Iwetta Stoffer Musiał) 

             zajął I miejsce otrzymał Zwycięztwo Młodzieży

              i Najlepszego Juniora, był w

            finałowej szóstce na BIS JUNIOR

Erdenet Gigantos (właściciel Marta Bratos)

            zajęła I miejsce,   otrzymała Najlepsze Baby

            i  II BIS BABY

 

 

 

On International Dog show in Glogów

Djakarta Gigantos took I place, she got Junior Winner

Djibouti Gigantos ( owner Iwetta Stoffer Musiał)

          took I place, he got Junior Winner and

          he was in Final six on BIS JUNIOR

Erdenet Gigantos ( owner Marta Bratos)

          took I place in baby place, she got

          Best Baby and she was

          II BIS JUNIOR