Na Wystawie Duo Cacib w Brnie Hunor zajął I miejsce, otrzymał 2xCac, Cacib.

Cieszymy się ogromnie, gdyż jest ojciem naszych szczeniąt, miot D.

 

Hunor on Duo Cacib in Brno took I places, he got 2xCaC and Cacib.

We are very proud, he is father of D litter