Na międzynarodowej Wystawie w Łodzi Letty zajęła I miejsce, otrzymała Cac oraz rCacib.

On International Dog Show in Łódź Letty took I place and Cac and rCacib